Leger wil jongeren werven met kampen

ROTTERDAM, 17 MAART. De koninklijke landmacht wil gaan onderzoeken of met zomerkampen recruten kunnen worden geworven. Dit is een van de maatregelen waarmee de landmacht meer jongeren hoopt te interesseren voor het leger.

Vijftien- en zestienjarigen vormen de doelgroep van de zogenoemde zomerkampen, waarin de jongeren kennis kunnen maken met de landmacht, het leven in een kazerne en 'in het veld'. Het leger hoopt hen te kunnen werven als BBT'ers (beroeps bepaalde tijd).

Bij de landmacht werken 30.600 mensen, van wie een kleine 18.000 als BBT'er. De helft van hen komt uit het lager beroepsonderwijs, waar op vijftien- of zestienjarige leeftijd wordt afgestudeerd. De BBT'ers tekenen een contract met het leger voor de periode van drie jaar.

Volgens een woordvoerder van de landmacht is het personeelstekort het gevolg van een groeiend aanbod van verschillende banen op de arbeidsmarkt. “Jongeren hebben meer keuzen uit verschillende banen. We moeten concurreren met de civiele arbeidsmarkt”, aldus de woordvoerder.

De plannen voor de zomerkampen zijn nog niet concreet. De landmacht gaat nu onderzoeken of het plan haalbaar is en of potentiële BBT'ers er behoefte aan hebben. Dat kan een paar maanden duren. Als Defensie deze zomer al een kamp organiseert, zal dat bij wijze van proef zijn, aldus de woordvoerder.

Voorzitter Roland Boom van de twee maanden oude Vakbond voor BBT'ers (7.500 leden) is positief over het idee van een zomerkamp. “Ik vind zo'n kamp beter dan bij voorbeeld een informatiepakket van de Banenwinkel.” Volgens hem is Defensie zich gaan realiseren dat er serieuzer moet worden omgegaan met BBT'ers. “Maar dat hadden ze zich wel eerder kunnen bedenken.”

De landmacht heeft meer wervingsmaatregelen in petto. De woordvoerder: “De tijd tussen sollicitatie en instroom duurt te lang, we willen die terugbrengen naar zes weken.” Het aantal momenten waarop het dienstverband kan ingaan, gaat daarnaast omhoog van vier naar acht per jaar. Ook wil het leger de kosten van het behalen van het rijbewijs gaan vergoeden voor BBT'ers.

Een woordvoerder van de Algemene Federatie Militair Personeel beaamt dat economische redenen een rol spelen bij de moeizame werving door het leger. “Maar veel (ex-)BBT'ers zijn ontevreden over Defensie als werkgever. Dat is natuurlijk de slechtste reclame die je kunt krijgen.”

Bij BBT'ers zouden veel klachten leven over de huisvesting in het leger. Ook het feit dat niet iedereen de functie krijgt toegewezen waarop hij heeft gesollliciteerd, leidt tot onvrede bij deze groep militairen.