In CAO's gezondheidszorg; Bonden eisen 4,5 en 5 pct hogere lonen

DEN HAAG, 17 MAART. De vakbonden in de gezondheidszorg eisen tussen de 4,5 en 5 procent meer loon. Ook moet in de nieuw af te sluiten collectieve arbeidsovereenkomst voor de ziekenhuizen de positie van leerling-verplegenden worden verbeterd, aldus de bonden.

Dit blijkt uit het eisenpakket dat de bonden gisteren hebben gepubliceerd. De bond NU'91 eist de grootste loonsverhoging: 5 procent. De andere bonden (Abvakabo, CFO/SBG en FHZ) eisen 4,5 procent waarvan 0,75 procent in de vorm van een structurele 'eindejaarsuitkering'. De onderhandelingen over een nieuwe, eenjarige, CAO beginnen op 2 april.

Minister Borst (Volksgezondheid) heeft de werkgevers in de gezondheidszorg 900 mjoen gulden gegeven voor verbetering van de arbeidsvoorwaarden in de gehele sector. Daarvan is ongeveer de helft bestemd voor de werknemers die vallen onder de CAO voor het ziekenhuiswezen. Dit geld is voldoende voor een loonsverhoging van 3 procent.

Als de werkgevers meer willen bieden, moeten ze dat geld verdienen door efficiënter te gaan werken, aldus minister Borst. Het kabinet beslist later deze week over het bod aan de werkgevers.

Naast een algemene loonsverhoging willen alle bonden ook de (financiële) positie van de leerling-verpleegkundigen verbeteren. De vakorganisatie NU'91 meent dat in het nieuwe opleidingsstelsel, dat vorig jaar werd ingevoerd, het evenwicht tussen werk, studie, rust en loon is verstoord.

De bonden willen ook de toeslagen voor onregelmatig werk verhogen. Daarnaast wensen ze maatregelen om de werkdruk te verminderen. Er moet ook een plan van aanpak komen voor het aantrekkelijker maken van het werk in de gezondheidszorg. Dit is nodig om een eventueel tekort aan personeel te voorkomen. De Abvakabo eist dat daarvoor tweehonderd miljoen gulden (1,5 procent van de loonsom) extra beschikbaar komt.

Eerder al hadden de bonden en de werkgevers met de minister afgesproken dat haar op 25 maart zo'n plan van aanpak zou worden aangeboden.

De CAO voor het ziekenhuiswezen, de grootste binnen de zorgsector, geldt voor zo'n 360.000 werknemers in de algemene en psychiatrische ziekenhuizen, de verpleeghuizen, de geestelijke gezondheidszorg en in de gehandicaptenzorg.

De onderhandelingen over een nieuwe CAO in de twee andere grote sectoren, de verzorgingshuizen en de thuiszorg (samen 225.000 werknemers) lopen parallel met die voor het ziekenhuiswezen. Het eisenpakket voor deze CAO's is nog niet vastgesteld.

De CAO voor het ziekenhuiswezen zet in het algemeen de trend voor de andere collectieve arbeidsovereenkomsten in de zorgsector.