Friese namen in telefoongidsen

LEEUWARDEN, 17 MAART. Na meer dan tien jaar is PTT Telecom omgegaan: de officiële Friestalige plaatsnamen worden opgenomen in de nieuwe telefoongidsen. “Eindelijk worden de correcte plaatsnamen vermeld”, zegt woordvoerder R. Jonkman van de 'Ried fan de Fryske Beweging'.

De 'Ried' strijdt al jaren voor een gelijkwaardige positie van het Fries naast het Nederlands. Jonkman is tevreden dat de PTT zich “eindelijk” heeft aangesloten bij andere instellingen zoals de ANWB, Postbank, Gouden Gids, banken, kaartenmakers, kadaster en kranten die de Friese namen al eerder overnamen.

Jonkman: “De PTT liep echt achter en bleef stug volhouden aan de Nederlandse namen. Na acht jaar zijn de bestanden eindelijk bij de tijd.” Enkele 'Friese' gemeenten spanden acht jaar geleden een rechtszaak aan tegen de PTT, waarin werd geëist dat het de namen in zijn bestanden zou “verfriezen”. De rechter oordeelde toen echter dat een particulier bedrijf hiertoe niet gedwongen kon worden. Ook zou het niet efficiënt zijn wanneer van twee namen gebruik zou worden gemaakt.

In de gemeenten Boarnsterhim (Grou) en Tytsjerksteradiel (Burgum) werden de 'Fryske plaknammen' in 1989 officieel ingevoerd. In Littenseradiel (hoofdplaats Wommels) gebeurde dat eind 1994. In Ferwerderadiel worden de Friese plaatsnamen volgend jaar ook officieel ingevoerd. Vanuit het bedrijfsleven is lange tijd verzet aangetekend tegen de 'verfriezing'. Men was bang dat de Friese namen verwarrend zouden werken. Tegenwoordig lijken de meeste Friese plaatsnamen (bijvoorbeeld Earnewâld in plaats van Eernewoude en Jistrum in plaats van Eestrum) ingeburgerd.

De ANWB paste de borden langs de wegen meteen na de invoering aan, waarna andere instellingen volgden. De PTT bleef vasthouden aan de “oude” Nederlandse namen om mensen buiten Friesland niet in verwarring te brengen, aldus een woordvoerder van PTT Telecom. PTT Post handhaaft de oude namen in zijn postcodebestand. NS past de namen op de stations Grou/Jirnsum en Hurdegaryp volgend jaar wel aan.