Camdessus waarschuwt Jakarta opnieuw

WASHINGTON, 17 MAART. Topman Michel Camdessus van het Internationaal Monetaire Fonds (IMF) heeft de Indonesische regering opnieuw gewaarschuwd dat het IMF een eind zal maken aan het internationale financiële hulppakket van 43 milljard dollar indien Jakarta de overeengekomen hervormingen niet uitvoert.

“Wij hebben nooit geaarzeld onze financiële hulp te stoppen, wanneer een land zijn verplichtingen niet nakomt,” zei hij tegenover het blad Time. Vorige week schortte het IMF de uitkering van de tweede tranche van 3 miljard dollar van de hulp op. De hervormingen betreffen vooral het macro-economisch beleid, financiële transparantie, stopzetting van (familie)monopolies en versterking van het bankwezen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Allbright zei vanmorgen in een telefoongsprek met haar Japanse collega Obuchi “ernstig bezorgd” te zijn over de crisis in Indonesië. Beide landen willen nauw blijven samenwerken ten aanzien van Jakarta. Intussen liet de nieuwe regering in Jakarta bij monde van coördinerend minister van Economische Zaken Ginandjar Kartasasmita weten een einde te willen maken aan de “misverstanden” met het IMF over het tempo van de hervormingen. Het door het IMF en de industrielanden afgewezen plan voor kopping van roepia en dollar via een currency board lijkt echter nog niet van de baan. Een IMF-delegatie voert deze week overleg in Jakarta.(Reuters, AP)