'Budget per persoon in de zorg is een succes'

DEN HAAG, 17 MAART. Het 'persoonsgebonden budget' in de zorg heeft zulke grote voordelen, dat iedereen in de toekomst de mogelijkheid moet krijgen hiervoor te kiezen. Dat is de conclusie van een onderzoek door het Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschap in Nijmegen, dat vandaag door voorzitter L. de Graaf van de Ziekenfondsraad is aangeboden aan staatssecretaris Terpstra van Volksgezondheid.

Met een persoonsgebonden budget kunnen mensen die langer dan drie maanden zorg nodig hebben zelf kiezen wie zij inhuren voor welke hulp. Op dit moment maken 5.500 mensen gebruik van een eigen budget voor thuiszorg. Zij ontvangen gemiddeld 52 gulden per dag. Ook ongeveer tweeduizend verstandelijk gehandicapten hebben een eigen budget. Zij krijgen gemiddeld 76 gulden per dag. Voor het persoonsgebonden budget bestaan wachtlijsten omdat het geld dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ter beschikking stelt niet volstaat voor alle aanvragen.

Volgens de onderzoekers kiezen de meeste mensen ervoor het geld te besteden aan een opgeleide zorgverlener en soms aan iemand zonder scholing in zorg. Mensen die zorg kopen voor verstandelijk gehandicapten komen vaak terecht bij reguliere zorginstellingen, mensen die thuishulp kopen niet. Dat komt volgens de onderzoekers doordat mensen met een eigen budget eisen stellen waaraan de thuiszorg-organisaties nog niet gewend zijn of die zij lastig te realiseren vinden.

Het grootste voordeel van het eigen budget is voor gebruikers dat zij zelf kunnen bepalen wanneer zij hulp willen ontvangen en wat er voor hen moet worden gedaan. Over het algemeen slagen zij er goed in hun wensen te realiseren en zijn zij tevreden over de kwaliteit van de zorg. Ook de zorgverleners zijn tevreden, zo blijkt uit het onderzoek. Zij vinden het prettig de hulp te kunnen afstemmen op de persoonlijke situatie van de klant en waarderen de flexibele werktijden.

Wel vinden alle betrokkenen de regeling te ingewikkeld. De aanvraag voor een pgb loopt via de zorgverzekeraar, die op basis van een indicatie een budget vaststelt. Jaarlijks krijgen de cliënten een deel van het bedrag ineens, en de rest via een 'vereniging voor budgethouders'. De onderzoekers doen aanbevelingen voor vereenvoudiging van deze procedure.