Britse regering: gedragscode voor stabiel budget

LONDEN, 17 MAART. De tijd van onverantwoorde belastingverlagingen en rampzalige verhogingen van de overheidsuitgaven is voorbij in Groot-Brittannië. Minister van Financiën Gordon Brown biedt de bevolking wettelijk bescherming tegen een begroting die alleen maar dient om kiezersgunst te winnen. Aan de vooravond van zijn tweede begrotingspresentatie lanceerde hij gisteren een gedragscode voor fiscale stabiliteit.

Brown wil dat die gedragscode nog dit jaar in een wet op de overheidsfinanciën wordt opgenomen. Zo'n samenstel van regels die het belastingbeleid dicteren ziet hij als een aanvulling op zijn besluit van vorig jaar om de rentestand voortaan door de Bank of England, de Britse centrale bank, te laten bepalen. Beide voorzieningen moeten ervoor zorgen dat het fiscaal en monetair beleid door economische overwegingen, niet door politieke motieven, wordt gestuurd.

De gedragscode dwingt een regering om zich in elke begroting te houden aan de lange-termijndoelen die ze zich gesteld heeft op de terreinen van doorzichtigheid, stabiliteit, verantwoordelijkheid, eerlijkheid en doelmatigheid. De voordelen van die aanpak werden nog onlangs uiteengezet in een rapport van het Internationaal Monetair Fonds. Volgens dat rapport is openheid de basis van een gezond economisch beleid. “Transparantheid leidt tot verhoogde geloofwaardigheid die op haar beurt risicopremies in de financiële markten vermindert en de steun van de kiezers versterkt.”

Ruggegraat van de begroting die Brown vanmiddag in het Lagerhuis heeft gepresenteerd, vormt een ingrijpende hervorming van het belastingstelsel. 'Zorgen dat werk loont' is het motto van die herziening. Doel is om zoveel mogelijk uitkeringstrekkers aan werk te helpen. Fiscale drempels die werklozen weerhouden aan de slag te gaan, worden vervangen door financiële prikkels om een baan te zoeken.

Extra bijstand voor gezinnen maakt plaats voor een speciale belastingaftrek voor families. Alleenstaande ouders die een baan hebben, kunnen aanspraak maken op belastingaftrek voor kinderopvang. Sociale premies die werkgevers moeten betalen, worden voor de laagst betaalden verlaagd. Het ministerie van Financiën zette vanmorgen de toon door bij voorbaat te jubelen over “een begroting voor ondernemers, vrouwen en kinderen”.

Vóór de verkiezingen van vorig jaar mei had Labour zich al verplicht om de stijging van overheidsbestedingen aan banden te leggen. Met die garantie hoopte Labour af te rekenen met haar imago als partij die met overheidsgeld smijt en altijd de belastingen verhoogt.