VVD-Kamerlid gecorrigeerd

TEL-AVIV, 16 MAART. Het VVD Tweede-Kamerlid F. Weisglas is gisteravond door de Nederlandse ambassadeur in Israel J. van Hellenberg Hubar op de vingers getikt over een aanval op minister Pronk (Ontwikkelingssamenwerking).

Tijdens een VVD-verkiezingsbijeenkomst in Tel-Aviv hekelde Weisglas de manier waarop de “schaduwminister van buitenlandse zaken Pronk wat gemakkelijk voorbijgaat aan Israels veiligheidsproblemen”. Volgens Weisglas heeft Pronk meer oog voor de Palestijnse belangen bij de opening van het Palestijnse vliegveld en haven in de strook van Gaza dan voor Israels veiligheid. Ambassadeur van Hellenberg Hubar nam minister Pronk tegen de aanval van Weisglas in bescherming. Hij zei Pronk gedurende zijn bezoek te hebben begeleid en daardoor te weten dat deze bewindsman van oordeel is dat over Israels veiligheid geen compromissen kunnen worden gesloten.