Voorkeur voor Schiphol; Jorritsma: luchthaven niet in zee

ROTTERDAM, 16 MAART. Minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) ziet weinig in een luchthaven in zee. Volgens haar moet eerst worden bekeken welke mogelijkheden er zijn om de groei van het vliegverkeer op Schiphol zelf af te wikkelen.

Over een luchthaven in zee zei Jorritsma zaterdag in Het Parool: “Eerlijk gezegd geloof ik daar niet zo in.”

Het optimisme in het kabinet over mogelijkheid om de toenemende groei van het vliegverkeer op Schiphol op te vangen, werd de afgelopen weken gedempt door een onderzoek van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR). Daaruit zou blijken dat aanleg van een nieuwe baan parallel aan de Kaagbaan geen noemenswaardige ruimte biedt voor extra groei binnen de huidige milieugrenzen.

Aanleg van die nieuwe baan speelt een belangrijke rol in de discussie over de toekomst van de luchtvaartinfrastructuur in Nederland. Weliswaar vormen plannen voor nieuwe luchthavens de kern van die discussie, maar zo'n nieuwe luchthaven kan op zijn vroegst in 2015 of daaromtrent klaar zijn. Schiphol zit nu al vol en de oplevering van de parallelle Zwanenburgbaan in 2003 biedt naar huidig inzicht vrijwel geen extra ruimte voor groei. De 100.000 vluchten extra die het kabinet Schiphol wil bieden in de komende vijf jaar, souperen al alle ruimte op.

Naar aanleiding van het NLR-rapport heeft het kabinet besloten nu geen startnotitie uit te brengen over aanleg van een parallelle Kaagbaan. Verdere besluitvorming wordt uitgesteld tot ook enkele studies over nieuwe luchthavenlocaties klaar zijn, naar verwachting dit najaar. Het gaat dan om luchthavens op de Maasvlakte, in Flevoland en op een eiland in de Noordzee. Een satellietluchthaven in de Noordzee met parkeren en inchecken op het huidige Schiphol heeft de voorkeur van de luchthaven. Jorritsma zegt in Het Parool daarvoor weinig te voelen. “Het mooiste zou zijn als de luchtvaart op één plaats geconcentreerd blijft.”

Als er een satellietluchthaven moet komen, dan ziet de minister meer in een aparte vrachtluchthaven op de Maasvlakte. Weliswaar wordt veel vracht vervoerd in passagiersvliegtuigen, maar volgens haar is dit vooral bij de KLM het geval. Andere maatschappijen vliegen in toenemende mate met pure vrachttoestellen.