Ritzen: hoger loon voor goede leraren

ROTTERDAM, 16 MAART. Minister Ritzen (Onderwijs) wil met de onderwijsbonden praten over een 'passende' beloning voor goede leraren. Nu krijgen alle leraren hetzelfde salaris, afhankelijk van hun ervaring in het onderwijs.

“Leraren met een duidelijke ontwikkeling in hun vaardigheden moeten daarvoor beloond kunnen worden”, schrijft Ritzen in de nota 'Verder met vitaal leraarschap' aan de Tweede Kamer. De Algemene Onderwijsbond (AOb) en de CNV Onderwijsbonden, die voor de nota meewerkten aan het onderzoek naar personeelsbeleid op scholen, verklaren zich bereid te praten over 'prestatieloon'. “We kunnen niet ontkennen dat er leraren zijn die zich sneller bekwamen en ontwikkelen dan anderen”, aldus CNV-bestuurder J. Rovers.

Maar volgens haar zijn er twee belangrijke hindernissen. “Er moeten objectief te meten normen voor een 'goede' leraar komen, zodat niemand afhankelijk is van de opvattingen van de toevallige beoordelaar.” En middelbare scholen - sinds 1996 financieel zelfstandig - hebben meer geld nodig, vinden zowel de CNV Onderwijsbonden als de AOb. Ze krijgen nu jaarlijks een vast bedrag op grond van het aantal leerlingen. Meer salaris voor de ene leraar betekent minder voor de ander.

Een concreet voorbeeld van 'passende' beloning die Ritzen in de nota noemt, is de extra beloning van leraren op achterstandsscholen. “Er zijn voldoende signalen die erop wijzen dat het onderwijs aan achterstandsscholen specifieke vaardigheden van de leraar eist op het gebied van sociaal-emotionele problematiek, pedagogisch-didactische kwaliteiten, werkdruk en incasseringsvermogen. Uitgaande van de hoge eisen die hier worden gesteld aan vaardigheden, kunnen leraren die over deze vaardigheden beschikken, navenant worden beloond”, schrijft Ritzen.

De onderwijsbonden hebben zich altijd verzet tegen hogere beloning van leraren op achterstandsscholen, omdat er volgens hen niet 'objectief' is aangetoond dat lesgeven daar moeilijker is dan elders. Bovendien krijgen basisscholen met veel 'achterstandsleerlingen' meer geld voor leraren dan scholen zonder.