Protest tegen subsidie NWO

AMSTERDAM, 16 maart. De directeuren van elf onderzoeksscholen voor maatschappijwetenschappen hebben protest aangetekend tegen het voorstel van de minister van Onderwijs om 500 miljoen gulden van de universiteiten naar de stichting Nederlands wetenschappelijk onderzoek (NWO) over te hevelen.

Volgens de onderzoeksscholen komt het onderzoek in de gammawetenschappen er bij een dergelijke overheveling nog slechter van af. NWO legt bij haar huidige subsidietoedeling sterk de nadruk op bèta-wetenschappen.