Philips: subsidies voor ontwikkeling technologie nuttig

DEN HAAG, 16 MAART.De overheidssubsidies die Philips de afgelopen jaren voor technologie-onderzoek incasseerde hebben “daadwerkelijk geholpen bij de verdere ontwikkeling van haar technologieportefeuille”. Het elektronicaconcern vindt het overigens “alleszins redelijk” dat er “een kritische discussie” over technologiesubsidies zal worden gevoerd.

Dit meldt de onderneming in een persverklaring naar aanleiding van berichtgeving over de matige effecten van technologiesubsidies die Philips van 1982 tot 1997 kreeg. In die periode ontving Philips ruim drie miljard gulden staatssteun van de Nederlandse overheid voor onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten.

“De onontkoombare vaststelling is dat het weinig concrete resultaten heeft opgeleverd”, zegt president-commisaris F. Maljers van Philips in het boek De onzichtbare hand van de politiek dat deze week verschijnt.

Gisteren gaf Maljers in het televisieprogramma Buitenhof een toelichting op zijn uitspraken. Maljers zei niet te hebben beoogd uitspraken over Philips te doen maar over het industrie- en technologiebeleid in het algemeen.

Hij wees erop dat hij zich vorig jaar in de Tinbergen-lezing al kritisch over de effecten van individuele staatssteun en technologiesubsidies heeft uitgelaten. Uit het boek blijkt dat Philips de belangrijkste afnemer is van individuele (technologie-)steun en dat Maljers daarover naar aanleiding van zijn lezing is ondervraagd.

In de persverklaring zegt Philips dat het bedrijf graag deelneemt aan een “kritische discussie” over technologiesubsidies. De Tweede Kamer heeft daarop aangedrongen naar aanleiding van de voorpublicaties van het boek. Het bedrijf zegt dat de subsidies “in de moeilijke jaren die achter ons liggen” wel degelijk gunstig zijn geweest.

Ook willen de fracties van GroenLinks en SP een reactie van minister Zalm (Financiën) op de uitlating van voormalig secretaris-generaal Rutten van Economische Zaken. Volgens Rutten kon Zalm zich vorig jaar in de Tweede Kamer en bij Europees commissaris Van Miert allen nog verdedigen door “te liegen tot-ie doodvalt”.

Zalm ontkent leugens. Technolease was een fiscale constructie waarbij Philips kennis verkocht aan de Rabobank.

Het voordeel van de transactie was dat het bedrijf in één klap een flinke som geld kreeg, terwijl de Rabobank een fiscaal voordeel genoot op de afschrijving van de kennis.