Jasperina zingt Brecht voorbeeldig

Concert: Jasperina zingt Kurt Weill, door Jasperina de Jong en Gerard Bouwhuis (piano). Gezien: 14/3 Stadstheater Zoetermeer. Tournee t/m 24/5. Inl. (033-2537441).

Het recital waarmee Jasperina de Jong dit voorjaar een vervolg geeft aan een eenmalige radio-opname met het Metropole-orkest, kreeg de naam Jasperina zingt Kurt Weill. Maar ze zingt ook Hanns Eisler en Paul Dessau. Eigenlijk zingt ze vooral Bertolt Brecht, want op drie liederen na zijn alle teksten van hem. En zoals zij ze zingt, gaan tekst en muziek zo intens samen dat de titel van dit optreden maar de halve waarheid vertelt.

Staande achter een lessenaar, waarin ze slechts zelden een blik werpt, is het de cabaretière er duidelijk om te doen de oorspronkelijke intenties van het repertoire zo veel mogelijk tot hun recht te laten komen. Herhaaldelijk roept haar lichte sopraan herinneringen op aan het ietwat aangebrande soubrette-geluid waarmee deze nummers vóór de oorlog werden gezongen. Haar dictie is voorbeeldig en haar Duits vrijwel vlekkeloos; ieder woord is ingeleefd en krijgt desgewenst ook de zweepslag mee die Brecht ermee bedoelde uit te delen. Aan de vleugel geeft Gerard Bouwhuis blijk van hetzelfde gevoel voor finesse en inleving; door de sobere noten precies de juiste plaats te geven, versterkt hij de spanning die ze in zich dragen.

Achttien liederen plus toegiften omvat dit beeldschone eerbetoon aan de klassieke kleinkunst, waarvan circa de helft niet behoort tot het standaardrepertoire. Zo is er een teder liefdesliedje uit 1951 bij, een met ontroerende wanhoop gezongen blues die Weill voor Broadway schreef, een chanson dat ooit door de omfloerste zangeres Lys Gauty ten doop werd gehouden, en een schrijnend heimwee-vers dat Brecht in 1943 in Amerika op papier zette.

Maar verder ontbreekt natuurlijk ook Die Seeräuber-Jenny niet, door Jasperina de Jong gezongen met een onweerstaanbaar meisjesstemmetje, en evenmin Surabaya-Johnny - zo gekwetst en zo droevig dat het, hoe vaak het ook al door anderen is gezongen, niemand onberoerd kan laten. Mij in elk geval niet.

    • Henk van Gelder