Gemeente wil erfenis van Wertheimer; Rotterdams plan voor audiovisueel instituut

ROTTERDAM, 16 MAART. De afdeling kunstzaken van de gemeente Rotterdam bereidt de oprichting voor van een nieuw nationaal audiovisueel instituut. Het instituut moet onder andere onderdak bieden aan het binnenkort op te richten Wertheimer-museum voor fotografie.

Ook het Nederlands Foto Instituut, het Nederlands Fotoarchief, het Nationaal Fotorestauratieatelier en het centrum voor nieuwe media V2, die nu nog gezamenlijk gehuisvest zijn in het Huis van de Fotografie aan de Witte de Withstraat, zullen in de nieuwe instelling worden ondergebracht. Als locatie wordt het voormalige pakhuis Las Palmas op de Kop van Zuid overwogen, op een steenworp afstand van Hotel New York.

De plannen worden bevestigd door Ton de Vos, werkzaam bij de afdeling kunstzaken van de gemeente en coördinator van de planontwikkeling. Volgens De Vos past de oprichting van het nieuwe instituut niet alleen in het culturele, maar ook in het economische beleid van de gemeente Rotterdam. “De audiovisuele industrie is een van de speerpunten die daarin worden genoemd.”

Aan de opzet van het instituut wordt al sinds januari intensief gewerkt in nauw overleg met zittend wethouder Kombrink van Cultuur. “Vanuit het oogpunt van bestuurlijke continuïteit mag verwacht worden dat zijn opvolger de plannen zal ondersteunen”, aldus De Vos.

Hoe hoog het bedrag is dat de gemeente in het nieuwe instituut zal investeren, kan De Vos nog niet zeggen. “Het zal zeker gaan om enkele tientallen miljoenen guldens. Het uiteindelijke bedrag is afhankelijk van de invulling van het plan.” Een deel van het vereiste geld zal komen uit de budgetten die al zijn gereserveerd voor de ontwikkeling van de Kop van Zuid.

De Vos erkent dat de aanzet voor het initiatief is gevormd door het legaat van 22 miljoen gulden dat de vorig jaar overleden amateurfotograaf en multimiljonair Hein Wertheimer beschikbaar heeft gesteld voor oprichting van een fotografiemuseum. “Daar hoeven we niet moeilijk over te doen.

Tijdens de behandeling van de gemeentebegroting voor 1998 is een motie aangenomen waarin het College werd gevraagd de mogelijkheid te onderzoeken dat beoogde museum naar deze stad te halen. Het huidige plan is daar een uitvloeisel van.''

Vorige week werd bekend dat de stichting Photo Plaza een kunsthal voor de fotografie wil oprichten in Amsterdam. De stichting meldde het Prins Bernhard Fonds, beheerder van het Wertheimer-legaat, dit initiatief uit te willen bouwen tot een 'Wertheimer-museum'. De gemeente Amsterdam heeft het voornemen dat initiatief te steunen met en subsidie van 2,8 miljoen.

De gemeente Rotterdam heeft nog geen contact gelegd met het Prins Bernhard Fonds, maar wil eerst de resultaten afwachten van het onderzoek dat momenteel door het Instituut Collectie Nederland wordt verricht naar de opzet van het toekomstige fotomuseum.

De directies van de instellingen die in het nieuwe instituut moeten worden ondergebracht, zijn zeer enthousiast over de gemeentelijke plannen. “Het is zonder meer een fantastisch idee”, zegt Flip Bool, directeur van het Nederlands Fotoarchief.

Volgens Loek van der Molen, directeur van het Nederlands Foto Instituut betekent het initiatief een fundamentele bijdrage aan de fotografie. “Zo'n visueel conglomeraat zal een enorme uitstraling hebben en het Wertheimer-museum een solide basis verschaffen. De extra investeringen geven de bestaande instellingen een nieuwe impuls. En dat is zonder meer in de lijn van wat Wertheimer zich bij zijn legaat voorstelde.”

    • Eddie Marsman