Frankrijk kent vier bestuurslagen

Frankrijk kent vier bestuurslagen. Naast de rijksoverheid zijn er 22 regio's, 83 departementen en 36.000 gemeentes. De regio, waar gisteren de zesjaarlijkse verkiezingen voor werden gehouden, is de jongste instelling. Die werd in 1982 als onderdeel van president Mitterrands decentralisatie-programma ingesteld. Het aantal leden in de regioraad is afhankelijk van het inwonertal.

De regio heeft tien procent van de totale lagere overheidsmiddelen te besteden. Die zijn voor de helft afkomstig uit onroerend goed-belastingen en de zeer impopulaire belastingen op bedrijven (taxe professionnelle). De andere helft komt van het rijk, uit leningen en uit Europese fondsen. De regio is onder meer verantwoordelijk voor middelbare scholen, openbaar vervoer en milieu.

Verkiezingen van de regioraden vinden plaats volgens een systeem van evenredige vertegenwoordiging; dat is volgens sommige waarnemers mede de oorzaak van het lage opkomstpercentage van gisteren: 58 procent. Fransen zijn meer gewend aan verkiezingen waarbij degene met de meeste stemmen een heel district verovert. Dat gebeurt dan in twee ronden. Zo ook bij de gisteren gehouden departementale verkiezingen. Daar volgt zondag de beslissende ronde. De departementale bestuursraden worden om de drie jaar voor de helft vernieuwd.