FOREIGN AFFAIRS

De geloofwaardigheid van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is in het geding door de manier waarop deze organisatie opereert in de onderhandelingen met in moeilijkheden verkerende landen in Zuidoost-Azië. Dat schrijft Martin Feldstein in het Amerikaanse blad Foreign Affairs.

Het fonds stelt eisen aan landen als Maleisië, Indonesië en Korea die ingrijpen in hun nationale soevereiniteit.

Het IMF mag wel voorwaarden stellen aan de financiële bijstand die het verleent, maar dient af te zien van gedetailleerde voorschriften voor institutionele en structurele hervormingen, hoe wenselijk die op zichzelf ook zijn. In het geval van Rusland, dat een overgang doormaakte van een centraal geleide naar een markteconomie, waren bepaalde voorwaarden nog begrijpelijk. Maar dat het IMF zelfs voorschriften probeert te geven, zoals in het geval van Indonesië, over de prijs van benzine en over de manier waarop triplex dient te worden verkocht, gaat te ver. Het IMF dient zich vooral te buigen over de vraag of een voorgestelde hervorming het land een betere toegang geeft tot de internationale kapitaalmarkt.