Drs. C.A.J. Herkströter RA

Drs. C.A.J. Herkströter RA treedt per 8 mei toe tot de raad van commissarissen van de ING Groep. Tevens is hij voorgedragen voor benoeming tot voorzitter van de raad van commissarissen per 1 mei 1999. De tijdelijke voorzitter, ir. M. Ververs, krijgt dan weer de functie van vice-voorzitter. Herkströter is thans nog voorzitter van de groepsdirectie van de Koninklijke/Shell Groep en president-directeur van de 'Koninklijke'.