DIE ZEIT

In Die Zeit staat een vraaggesprek met Wolfgang Schäuble, de voorzitter van de CDU/CSU-fractie in de Duitse Bondsdag. Meer en meer wordt hij in zijn partij beschouwd als de opvolger van Helmut Kohl, maar wanneer en in welke hoedanigheid? Schäuble is ook de man wiens naam steeds hardnekkiger wordt genoemd als leider van een eventuele 'grote' coalitie van christen-democraten en sociaal-democraten na de verkiezingen van september aanstaande.

Een coalitie die mogelijk zou zijn omdat ook in Duitsland de inhoudelijke politieke verschillen tot een minimum zijn beperkt.

Schäuble vindt het nog niet de tijd voor al dit soort speculaties, zo blijkt uit het interview. Eerst de verkiezingen winnen en wat hem betreft gaat daar een inhoudelijke campagne aan vooraf. Volgens hem zijn er nog voldoende geschilpunten, zoals de belastinghervorming en de toekomst van het sociale zekerheidssysteem. Van rondetafelconferenties om politieke problemen met direct betrokkenen te bespreken, zoals de SPD wil in navolging van het Britse Labour, moet Schäuble vooralsnog niets hebben. “Men kan niet regeren als over alles een consensussaus wordt gegoten”, zegt hij.