De strijd om de macht in de nacht

Een kwart van de jongens en vijf procent van de meisjes tussen 15 en 25 jaar drinkt meer dan twintig glazen per week. Dat blijkt uit verscheidene Nipo-peilingen voor het Nationaal Instituut van Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ). Als ze drinken, gaan er meer dan tien glazen op een avond door, zeker in het weekeinde.

Zwaar drankgebruik leidt niet alleen tot wanordelijk of gewelddadig gedrag, maar is ook schadelijk voor de gezondheid van jongeren. Dat gezondheidsaspect wordt door gemeentebesturen en de horeca vaak uit het oog verloren volgens onderzoeker W. van Dalen van het NIGZ. “Het enige criterium is overlast”, zegt hij.

Tegenover mensen die dagelijks alcohol in handen hebben, moet Van Dalen met de nodige tact en diplomatie over de gezondheid beginnen. Volgens onderzoek wordt bij latere sluitingstijden meer gedronken.

“Het bestaan van horecamensen is zo gelieerd met hun omzet, dat beperking onbespreekbaar is. Ze denken altijd alles in de hand te hebben”, zegt hij.

De gemeenten willen leuke en gezellige binnensteden en niet met allerlei regels aan komen om dat tegen te houden.''

  • Monique Snoeijen
  • Jan Gerritsen
  • Willebrord Nieuwenhuis
  • Koen Greven
  • André Ritsema
  • Karin de Mik