Wachtlijst

Om meer dan één reden zou het beter zijn wanneer het begrip wachtlijst vervangen wordt door de term wachttijd.

Wanneer een patiënt van de specialist op de poli van bijvoorbeeld een oogarts komt, hoort hij of zij van de afdeling opname - op grond van ervaringsgegevens, zoals gemiddeld acuut aanbod, noodzakelijk preoperatief intern onderzoek, geplande vakanties, periodiek onderhoud o.k. - direct de datum van opneming (operatie), bijvoorbeeld 12 september.

De wachttijd van oogheelkunde is dan dus zes maanden, éénduidig en duidelijk.

Een aantal ziekenhuizen heeft reeds tot grote tevredenheid met dit systeem geëxperimenteerd.

Een tweede reden - zo u wilt, voordeel - is dat de patiënt weet waar hij of zij aan toe is. Hij hoeft niet in spanning bij de telefoon te wachten en kan zijn maatregelen nemen (werk, kinderopvang). Een belangrijk aspect van service naar de patiënt of cliënt.

Waar zeer gecompliceerde logistieke bedrijven (bijvoorbeeld KLM) deze planningsmethode al jarenlang hanteren, horen we van ziekenhuizen nogal eens dat - vanwege hun bijzondere (?) problematiek - zoiets bij hen niet mogelijk is.

Een zwak alibi. Degenen die daarin wel slagen, onderscheiden zich door, ook, goede dienstverleners te willen zijn.

    • E. Verboog