Tarieven blijven achter bij kosten

Trouwen is een kostbare aangelegenheid, maar hoe kostbaar hangt samen met de gemeente waar het gebeurt. Het uitrollen van de rode loper en het boterbriefje kosten in de ene plaats een veelvoud van de andere.

Artikel 229 van de gemeentewet bepaalt dat gemeenten geen winst mogen maken op heffingen, waar directe diensten tegenover staan. Prof. T. Groot van de Vrije Universiteit in Amsterdam onderzocht of dit klopt bij trouwen en bij de afvalstoffenheffing.

Bij reiniging is daarvan slechts in 1 procent van de gevallen sprake, bij huwelijken 3 procent. Over het algemeen geldt dat de gemeenten er flink geld bij leggen.