Stellingen

Het gebruik van voorbehoedmiddelen leidt tot een geringere groei van de bevolking. Het niet gebruiken van dergelijke middelen heeft eenzelfde effect.

C.L.H.S. REMERY, Erasmus Universiteit Rotterdam

De kwaliteit van bestuurders is omgekeerd evenredig met het gebruik van het argument: 'we zijn er al zolang mee bezig en het heeft al zoveel geld gekost'.

Y.K. GRIFT, Universiteit Utrecht

Een van de oorzaken van de impopulariteit van de bèta-vakken is de populariteit van het slecht zijn in bèta-vakken.

A. VAN DUIN, Rijks Universiteit Leiden

Het woord 'proefschrift kan beter worden vervangen door 'schrijfproef'.

A. POSTMA, Universiteit Twente

Uit fair-trade oogpunt (een eerlijke prijs voor producten uit de derde wereld) is het gebruik van cocaïne beter te rechtvaardigen dan de consumptie van koffie zonder Max Havelaar keurmerk.

M. KEMERINK, Technische Universiteit Eind- hoven

Een soap-serie kenmerkt zich door het feit dat er dag na dag niets gebeurt tijdens de aflevering, maar dat veel mensen wel hopen dat er morgen iets zal gebeuren.

L. HAKKAART-VAN ROIJEN, Erasmus Universiteit Rotterdam