MENSENRECHTEN

De Russische Federatieraad, de Eerste Kamer, heeft gisteren de Europese conventie van de rechten van de mens en de Europese conventie tegen marteling geratificeerd, waardoor Russen nu een klacht kunnen indienen bij het Europese Hof.