Meer onderzoek gevraagd; Voorlopig geen besluit over Schiphol

DEN HAAG, 14 MAART. De kans dat het kabinet voor de Tweede-Kamerverkiezingen van 6 mei een besluit neemt over de uitbreiding van Schiphol is erg klein geworden. Gisteren heeft het kabinet tijdens zijn wekelijkse vergadering besloten nader onderzoek te laten uitvoeren naar de diverse opties.

Premier Kok ontkende gisteren tijdens zijn wekelijkse persconferentie dat dit nader onderzoek bedoeld is om te voorkomen dat de uitbreiding van Schiphol een belangrijk onderwerp wordt bij de komende Kamerverkiezingen. Hoewel het kabinet eerder een principe-besluit nam dat de luchtvaart moet kunnen blijven groeien, zijn de drie paarse coalitiepartijen onderling sterk verdeeld over de vraag hoe die groei precies moet worden gerealiseerd. Premier Kok wees erop dat het nadere onderzoek wellicht voor 6 mei afgerond is. “Maar het is ook heel goed mogelijk dat het na 6 mei wordt.”

Oppositiepartij GroenLinks vermoedt een verkiezingsmanoeuvre van het paarse kabinet. “Het is buitengewoon merkwaardig dat het kabinet wel een principe-besluit neemt dat de luchtvaart moet groeien, maar nog steeds niet kan of wil aangeven hoe dat moet gebeuren”, aldus GroenLinks-fractievoorzitter P. Rosenmöller. “Dat betekent hoogstwaarschijnlijk dat het onderwerp als een soort hete aardappel wordt doorgeschoven naar de binnenkamertjes van de kabinetsformatie. In plaats van het onderwerp bij de verkiezingen aan het volk voor te leggen, wordt de samenleving na die verkiezingen gewoon met een fait accompli geconfronteerd.”

Eerder deze week werd al bekend dat onderzoek van het Nationaal Lucht en Ruimtevaart Laboratorium (NLR) had uitgewezen dat de mogelijkheden voor groei van Schiphol binnen aanvaardbare milieugrenzen veel kleiner zijn dan het kabinet eerst aannam.

De aanleg van de vijfde baan en tweede Kaagbaan leveren meer stank en geluidshinder op dan aanvankelijk was gedacht, blijkt uit de rapporten die minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) gisteren heeft vrijgegeven. Het kabinet, dat zelf opdracht had gegeven tot het onderzoek van de NLR, wil nu aanvullend onderzoek laten doen.