MAXWELLS DUIVEL

In een artikel in W&O van 28 februari stelt Rob van den Berg dat inzichten uit de informatietheorie in 1982 leidden tot de doodsteek voor Maxwells Duivel. Maar niemand minder dan John Maddox, de hoofdredacteur van 'Nature', weerlegde deze overhaaste conclusie in zijn artikel 'Maxwell: Demon flourishes' ('Nature', 10 mei 1990).

En ir. H. Aspden wees er op (Nature, 6 sept. 1990) dat een samenstelsel van focusserende spiegels als een macroscopische Demon van Maxwell werkt ten opzichte van fotonen, de deeltjes van licht en warmtestraling. Overigens is dat al experimenteel aangetoond door John Tyndall in 1863 ('Heat: a Mode of Motion'). Ook de bekende naar één kant doorzichtige spiegel berust op deze selecterende werking. De conclusie van Van den Berg dat de paradox na 127 jaar is beslecht, lijkt dus onjuist.

    • Stichting Nieuwe Energie
    • M. Holwerda