Magistratuur

Volgens mr. J. Verburg, rector van de rechtersschool, ondermijnt de politiek het gezag van rechters (7 maart). Indien dat gezag al ondermijnd is, dan hebben rechters dat volledig aan zichzelf te wijten. Het zijn immers leden van de rechterlijke macht geweest die op grote schaal in het bedrijfsleven gingen bijklussen en de opengevallen plekken lieten opvullen door lieden die in beginsel niets te zoeken hadden in een raadkamer.

De rechterlijke macht heeft met de uitwassen op dat gebied en zijn geheimzinnigheid daarover geleidelijk aan zelf de unieke functie van rechter gedevalueerd en uitgehold tot een baantje dat je er gewoon bij doet.

De magistratuur heeft aangetoond niet in staat te zijn om zelf orde op zaken te stellen en in die zin heeft Sorgdrager groot gelijk dat ze ambtenaren in een toga geen 'carte blanche' meer geeft. Magistraten mogen zichzelf eerst wel eens de vraag stellen wat justitiabelen van hen te verwachten hebben, alvorens men de schuld voor het aangetaste gezag probeert af te wentelen op het ministerie en de politiek.

Het gebrek aan zelfkritiek begint blijkbaar al op de opleiding voor magistraten.

    • Mr P.P.M. Ruijs