Kok: geen bezuinigingen

DEN HAAG, 14 MAART. Premier Kok wil niet bezuinigen om recent gebleken tegenvallers in de uitgaven van het kabinet op te vangen. Hij denkt eerder aan andere verdeling van de bestaande uitgaven tussen de departementen.

Kok zei dat gisteren in een reactie op voorlopige berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB). Daaruit is gebleken dat het kabinet de begrote uitgaven over 1998 met zo'n 2,5 miljard gulden overschrijdt.

Voor de VVD-fractie in de Tweede Kamer was dat aanleiding om te pleiten voor bezuinigingen op gezondheidszorg en de opvang van asielzoekers. Ook VVD-minister Zalm (Financiën) zei eerder dit jaar al dat de uitgavenoverschrijdingen opgevangen moeten worden met bezuinigingen.

Voor Kok is het dus nog niet zover. Wel zei hij gisteren dat er de komende tijd “heel weinig ruimte” zal zijn voor extraatjes. Alleen “heel urgente dingen die onontkoombaar zijn” kunnen nog, maar ook in die gevallen zal het geld moeten komen uit herschikking van middelen.

“Het is natuurlijk de bedoeling van minister Zalm om deze periode van vier jaar budgettair deugdelijk af te sluiten”, zei Kok. “En daar heeft hij mijn volledige steun bij.”