Kamer: onderzoek steun Philips

DEN HAAG, 14 MAART. De Tweede Kamer wil een onderzoek naar de effectiviteit van de miljarden guldens staatssteun die de overheid sinds begin jaren tachtig aan Philips heeft gegeven voor onderzoek en ontwikkeling van nieuwe produkten.

Kamerleden zeggen dit in een reactie op het gisteren gepubliceerde bericht dat Philips de laatste zestien jaar ten minste 3,010 miljard gulden aan nationale staatssteun is toegezegd.

Deze berekening is gemaakt in het boek De onzichtbare hand van de politiek. In dit boek, dat volgende week wordt gepubliceerd, zegt president-commissaris F. Maljers van Philips dat de miljarden guldens staatssteun“weinig concrete resultaten heeft opgeleverd”.

De fracties van GroenLinks en SP willen een parlementair onderzoek. “Het lijkt erop dat niets is geleerd van de RSV-enquête”, zegt het Tweede-Kamerlid M. Rabbae (GroenLinks). “Staatssteun lijkt gelijk aan het financieren van verliezen en slecht management.” Uit de RSV-enquête bleek in 1985 dat de ruim 2,6 miljard gulden steun die de scheepsbouwer Rijn-Schelde-Verolme van de staat heeft gekregen vooral aan mismanagement verloren is gegaan. “De omvang van de subsidiebedragen steek schril af bij de resultaten”, constateert het SP-Kamerlid Poppe. Hij wil direct stoppen met de subsidies “Alleen de aandeelhouder lijkt er baat bij de hebben.”

De Nederlandse staat subsidieert onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten bij Philips sinds 1987 jaarlijks voor een bedrag van 100 miljoen gulden. Het Tweede-Kamerlid H. Voûte (VVD) vindt de uitspraken van Maljers “extra reden om de technologiesteun aan Philips te herbezien”. Bij een overleg tussen minister H. Wijers (Economische Zaken) en de kamercommissie Economische Zaken over het technologiebeleid heeft Voûte de minister gevraagd om een nadere verantwoording van de subsidie aan projecten.

“Als de resultaten niet bevredigend en de doelstellingen niet gehaald zijn moeten we dat tien jaar oude convenant nog maar eens bezien.” Een bedrijf als Philips moet “op eigen benen kunnen staan”, aldus Voûte.

Ook de fracties van PvdA, CDA en D66 willen een toelichting van minister Wijers (Economische Zaken) op de uitlatingen van Maljers. Volgens het CDA-Kamerlid G. Leers “bijt Philips in de hand die het bedrijf voedt”. De woordvoerders willen verder debatteren met de minister van Economische Zaken over de effectiviteit van staatssteun. De fracties van GroenLinks en SP staan alleen in hun pleidooi voor een parlementair onderzoek.