Dochter Soeharto in kabinet

JAKARTA, 14 MAART. De Indonesische president Soeharto heeft zijn dochter Siti Hardiyanti ('Tutut') Rukmana en zijn langjarige zakenpartner en golfvriend Mohammad ('Bob') Hasan benoemd tot ministers in zijn nieuwe kabinet. Tijdens een vanochtend op de nationale televisie uitgezonden presentatie van het nieuwe ministersteam bleek dat Soeharto zich weinig aantrekt van beschuldigingen van nepotisme en vriendjespolitiek.

Tutut zal minister van Sociale Zaken worden en Hasan minister van Handel en Industrie. Daarmee wordt voor het eerst in dertig jaar een etnische Chinees benoemd in een Indonesisch kabinet.

Soeharto verving verder de in de internationale financiële wereld gewaardeerde minister van Financiën Mar'ie Muhammad door directeur-generaal der belastingen Fuad Bawazier. Muhammad sloot in november vorig jaar zestien insolvente banken, waaronder enkele die in bezit waren van familieleden van de president. Bawazier veroorzaakte onlangs opschudding door - ondanks afspraken met het Internationaal Monetair Fonds - te besluiten de belastingvoordelen te handhaven voor 15.000 reeds uit Korea geïmporteerde 'nationale auto's'. Het 'nationale auto'-project is in handen van Soeharto's jongste zoon Hutomo ('Tommy') Mandala Putera.

Opvallend was verder de benoeming van Wiranto tot minister van Defensie. Wiranto blijft daarnaast chef-staf. Hij bekleedt beide functies gecombineerd onder de coördinerend minister van Veiligheid oud-generaal Feisal Tanjung.

Soeharto gaf zijn nieuwe vice-president, D.J. Habibie, speciale bevoegdheden op het terrein van internationale organisaties en industriële ontwikkeling. Het nieuwe kabinet wordt maandag beëdigd en verwacht wordt dat Soeharto dinsdag een eerste kabinetsvergadering zal voorzitten.