Beperkingen aan sponsoring; Scholen gaan uit convenant met overheid

ROTTERDAM, 14 MAART. De organisaties van schoolbesturen trekken zich terug uit het convenant over sponsoring dat zij een jaar geleden tekenden met staatssecretaris Netelenbos (Onderwijs). Ze zijn boos over een wetsvoorstel waarin de voorwaarden voor sponsoring van scholen zijn opgenomen.

Dit blijkt uit een brief die de schoolbesturen deze week aan Netelenbos hebben geschreven. In het convenant hadden scholen, ouders en bedrijven met de staatssecretaris afgesproken hoe ver zij gaan in het betrekken van sponsors bij de financiering van schoolmateriaal, gebouwen en evenementen. Maar in oktober vorig jaar nam de Tweede Kamer een motie aan om alsnog de grenzen van die sponsoring wettelijk vast te leggen, omdat wordt gevreesd dat sponsoring de inhoud van het onderwijs zal beïnvloeden. Bovendien is de Kamer bang dat er een tweedeling ontstaat tussen arme en rijke scholen, omdat sponsors alleen geïnteresseerd zouden zijn in kinderen met kapitaalkrachtige ouders. De nieuwe bepaling is opgenomen in de 'Kwaliteitswet', waar de Kamer dinsdag over stemt.

“De door u gevolgde procedure stuit ons tegen de borst”, schrijven de protestants-christelijke, katholieke, bijzondere en gereformeerde bestuursraden. Zij hadden in het convenant een inspanningsverplichting opgenomen om te voorkomen dat sponsoring de inhoud van onderwijs beïnvloedt. Zo mag bij lessen over hygiëne niet uitsluitend gebruik worden gemaakt van gratis lesmateriaal over een bepaald merk maandverband. Nu betreuren ze het dat “zonder enig overleg met ons als convenantspartners het convenant nu kracht van wet wordt gegeven jegens de bij ons aangesloten scholen”.

Sponsoring van scholen ligt gevoelig, omdat veel scholen kampen met een chronisch financieel tekort. Veel scholen verwelkomen sponsors maar de vrees bestaat dat ze daardoor afhankelijk worden van bedrijven. Wel zijn besturen van middelbare scholen sinds anderhalf jaar financieel zelfstandig.

    • Frederiek Weeda