ANTARCTICA

De ijsmassa op Antarctica zou aan de westelijke zijde afkalven, aldus Karel Knip in zijn stuk 'IJselijk gedrag' (W&O, 7 februari). Hiermee is de stelling 'Ook Homerus slaapt wel eens' bewezen.

Op het antarctische werelddeel of eiland wijst het kompas ook overal noord en zuid aan. Dus de Zuidpool ligt daar echt overal in het zuiden, en de begrenzing van dat werelddeel is overal noordelijk van de Zuidpool te vinden. Kijk maar hoe de meridianen lopen. Oost en west zijn daar op andere punten van Antarctica onderling uiteraard wel te vinden, door lijnen te trekken loodrecht op de meridianen. Aldus bekeken loopt globaal bezien de 'kustlijn' (van landmassa en ijsmassa) geheel oost-west.

Nawoord Karel Knip

Antarctica is een continent dat in zekere zin de gehele globe omspant: het doorsnijdt alle meridianen. Voor zo'n continent verliezen de begrippen 'west' en 'oost' hun gewone betekenis. Ook voor een denkbeeldig aan de evenaar gelegen continent dat de hele aarde als een gordel omspant zou dat zo zijn. Voor Antarctica is een ander west-oost-criterium gebruikt: 'west' heet daar wat op het westelijk halfrond ligt (dus wat een westerlengte bezit). Dit nieuwe onderscheid is alleen aan de Zuidpool bruikbaar, elders op aarde leidt het tot absurditeiten. Er zijn Fiji-eilanden waarvan het oostelijk deel op het westelijk halfrond ligt en het westelijk deel op het oostelijk.

    • E. Weijgers