Advocaten Paula Jones: 'Clinton hielp bewijs achter te houden'

WASHINGTON, 14 MAART. De Amerikaanse president Bill Clinton zou hebben deelgenomen aan “een reusachtige onderneming om bewijsmateriaal achter te houden”. Dat zeggen de advocaten van Paula Jones.

Ze hebben de druk op Clinton verder opgevoerd, met de bekendmaking van de argumenten die ze naar voren zullen in het proces dat Jones tegen de president heeft aangespannen. De raadslieden van Jones dienden gisteren bij de rechtbank in Arkansas, waar de zaak op 27 mei voorkomt, een argumentatie van honderd pagina's in met 600 pagina's aan toelichtende documentatie. Daarmee reageerden ze op een verzoek van Clintons advocaten, vorige maand om de zaak af te blazen bij gebrek aan bewijs.

De advocaten van Jones stellen dat Clinton een gedragspatroon heeft om vrouwen die niet ingaan op zijn seksuele avances in hun loopbaan te straffen, en vrouwen die hem niet afwijzen met baantjes te belonen. Verschillende vrouwen met dergelijke geschiedenissen noemen ze met name.

Uit de stukken blijkt hoezeer het proces van Jones parallel is gaan lopen met het onderzoek dat aanklager Kenneth Starr instelt naar de verhouding die Clinton zou hebben gehad met Monica Lewinsky. In beide zaken lijkt de getuigenis van een derde vrouw een sleutelrol te gaan spelen. Kathleen Willey, een voormalige vrijwilliger in het Witte Huis, zou door Clinton belaagd zijn toen ze hem in 1993 om een baan kwam vragen.

“De heer Clinton greep de gelegenheid aan om haar net buiten de Oval Office te belagen”, schrijven de advocaten van Jones. Hij zou haar gekust hebben en haar hand op zijn kruis hebben gelegd. Later zou een Democratische geldschieter, Nathan Landow, Willey benaderd hebben als “tussenpersoon van de heer Clinton” in een poging Willey onder druk te zetten “haar getuigenis voor zich te houden of te veranderen”.

Willey, die tegenover de advocaten van Jones onder ede heeft getuigd over het incident, verscheen de afgelopen week ook voor de grand jury, de kamer van onderzoek die onder leiding van Starr moet vaststellen of de president strafbare feiten heeft begaan. Anders dan andere getuigen voor de grand jury, werd Willey bij aankomst bij het gerechtsgebouw niet begeleid door een advocaat, maar door medewerkers van Starr, een teken dat ze met hem meewerkt.

Zondag zal Willey voor het eerst in het openbaar over het incident spreken, in het televisieprogramma 60 Minutes van CBS. Volgens de producent van het programma, dat al is opgenomen, is haar verhaal “ongelooflijk en erg geloofwaardig en erg overtuigend”. Clinton heeft de aantijging van Willey onder ede ontkend in zijn getuigenis tegenover de advocaten van Jones. Hij zou haar slechts op haar voorhoofd hebben gekust omdat ze zo overstuur was. Volgens zijn advocaten zijn de documenten van Jones' raadslieden ongefundeerd en alleen bedoeld om de president te vernederen.

    • Juurd Eijsvoogel