Waterschapsbank naar winst van 167 miljoen

De Nederlandse Waterschapsbank (NWB) heeft de netto winst vorig jaar opgevoerd met 13,2 procent tot 167,4 miljoen gulden.

De huisbankier van de waterschappen zag het balanstotaal stijgen met 2 miljard tot 33,3 miljard gulden. De NWB haalt zijn inkomsten bijna geheel uit rentebaten. Deze stegen in 1997 van 162 miljoen naar 182 miljoen gulden. De directie van de bank verwacht voor dit jaar een resultaat “dat tenminste gelijk zal zijn aan dat over 1997”.