United Biscuits naar licht hogere winst

United Biscuits, eigenaar van onder meer Verkade, heeft het afgelopen jaar een licht hogere winst behaald. Het netto resultaat klom met 7 procent tot 120 miljoen pond (411 miljoen gulden). Worden de schommelinge van de wisselkoers buiten beschouwing gelaten, dan komt de winstgroei uit op 11 procent.

Bestuursvoorzitter Colin Short rekent ook voor dit jaar op een hoger resultaat. Hij baseert zijn verwachting op het assortiment merkproducten dat het afgelopen jaar behoorlijk is aangepast en dat toen ook al heeft bijgedragen aan de lichte winstgroei. Daarbij verschoof de aandacht van UB van snacks naar biscuits. Ook ingrepen in de organisatie moeten tot een verder groei leiden. De hervormingen binnen UB troffen ook Verkade.

UB noteerde over het afgelopen jaar een omzet van ruim 1,2 miljard pond (4,2 miljard gulden). Dat komt neer op een vermindering van 26 procent.