Succes bouwcombinatie; Winstsprong voor Wessels Stevin in 1997

ROTTERDAM, 13 MAART. Het nieuwe bouwconcern Koninklijke Wessels Stevin, in juni vorig jaar ontstaan uit een fusie van Volker Stevin en Kondor Wessels, heeft een goed jaar achter de rug. Het concern zag de nettowinst stijgen tot 137 miljoen gulden, een groei van 25 procent ten opzichte van het pro forma-cijfer van 109,2 miljoen over 1996.

Bestuursvoorzitter ir. A. van Baardewijk toonde zich vanochtend bij de presentatie van de jaarcijfers zeer tevreden over de samenwerking in de nieuwe combinatie. “We hebben een nieuwe onderneming gevormd die gefundeerd is op enkele sterke pijlers. We vormen een sterke combinatie. Dat is er in het eerste jaar van onze fusie ook uitgekomen.” Van Baardewijk is zeer optimistisch over de kansen voor de bouw in Nederland. Volgens hem zal de tendens naar beter, mooier en duurzamer bouwen zich voortzetten. “Een rijker land, moet dat in de bouw tonen. Vooral in de steden is nog heel veel te doen. De economie draait uitstekend en de rente is laag. Als het nu niet kan , kan het nooit.” Zijn conclusie: er zijn voor Volker Wessel Stevin “volop prachtige kansen”.

Ook in Duitsland waar de bouw de laatste tijd geplaagd wordt door een dalend bouwvolume en grote problemen bij de aannemers, heeft het concern het goed gedaan. Het resultaat was er zelfs “bovengemiddeld”. VWS ziet volop groeiperspectieven in Duitsland als naar verwachting de huidige bouwmalaise in de tweede helft van '99 ten einde is.

De productie-omzet nam toe van 4,1 miljard naar 4,6 miljard. Die toename is vooral te danken aan de overname van een NS-aannemer. Grofweg de helft van de omzet komt uit huizen- en kantorenbouw en vastgoedontwikkeling, de andere helft uit infrastructuur (wegen- en spoorbouw). Het overgrote deel (77 procent) van de omzet wordt in Nederland gerealiseerd. Duitsland is goed voor circa 12 procent van de omzet. Volker Wessels Stevin had op 31 december een orderportefeuille van 3,7 miljard, bijna 10 procent meer dan een jaar eerder. Met het oog op de marktontwikkelingen, de gunstige economische ontwikkeling in Nederland, de gezonde orderportefeuille en de evenwichtige verdeling daarvan over de verschillende sectoren, verwacht de aannemer voor dit jaar opnieuw een hoger resultaat. Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening ging afgelopen jaar fors omhoog: van 144 naar 189 miljoen. De winst per aandeel kwam uit op 4,19 gulden, een stijging van 19 pct. De rentabiliteit van het eigen vermogen bedroeg 21,3 pct tegen 16,9 pct over het jaar '96. Voorgesteld wordt een dividend van 1,70 (in het voorgaand jaar 1,40) gulden.