Ramsj

Soren Kierkegaard: Wijsgerige kruimels en het begrip angst. Gebonden, Ambo 1995, Donner Rotterdam; Scheltema Amsterdam.

Bundeling van twee bij elkaar horende boeken die de Deense wijsgeer Kierkegaard (1813-1855) in 1844 publiceerde. Kierkegaard wordt beschouwd als de grondlegger van het existentialisme en werd tijdens zijn leven volledig miskend. Pas na de Eerste Wereldoorlog werd hij ontdekt. Volgens hem was angst de grondlegger van de menselijke existentie. Bij dezelfde winkels is voor ƒ 9,90 de biografie te koop die Vincent Broom in 1984 schreef over de Zwitserse psychiater Carl Gustav Jung.

    • Ewoud Sanders