Ramsj

Salma Chen, Sjoerd van Faassen: Geliefde! Paperback, Thomas Rap 1995, van ƒ 45,- voor ƒ 12,50. Bij alle ICOB-boekhandels.

Keurig verzorgd boek met zestig opmerkelijke handschriften van Nederlandse schrijvers. De handschriften dateren vooral uit het interbellum en zijn gelesecteerd op vorm en inhoud. Ieder handschrift wordt afgebeeld. Daarnaast staat een korte toelichting waarin de context van het document wordt geschetst, met een transcriptie en een fototje van de auteur. De samenstellers zijn conservatoren van het Letterkundig Museum.

    • Ewoud Sanders