Ramsj

Henk Tieleman: In het teken van de economie. Paperback, Ambo 1991, van ƒ 24,90 voor ƒ 7,50. Steven Sterk Utrecht.

Economisch handelen wordt voor een belangrijk deel door cultuur bepaald, stelt de Utrechtse econoom Tieleman in dit boek. Daarom moet de macht van de economie volgens hem niet worden overschat. Bij dezelfde boekhandel is voor ƒ 12,50 te koop: Johan Goudsblom Balans van de sociologie (derde druk 1990), een studie over de kwesties die volgens de auteur in de sociologie centraal zouden moeten staan, namelijk solidariteit, hiërarchie, arbeidsdeling en bezit.

    • Ewoud Sanders