President Z-Korea kondigt amnestie af

TOKIO, 13 MAART. President Kim Dea-jung van Zuid-Korea heeft besloten amnestie of strafvermindering te verlenen aan gevangenen en andere veroordeelden. Vandaag zijn onder andere enkele tientallen politieke gevangenen vrijgelaten.

In totaal profiteren 5,5 miljoen mensen in Zuid-Korea van de eenmalige amnestieregeling. Het merendeel van de gevallen betreft veroordelingen voor kleine criminaliteit. Ook autobestuurders van wie het rijbewijs is ingetrokken wegens dronken rijden, mogen opnieuw achter het stuur gaan zitten.

Organisaties van mensenrechten hebben kritiek geleverd omdat een groot aantal politieke gevangenen achter tralies blijft. Onder de in totaal 2.304 gevangenen die vrij komen, zijn 74 politieke gevangenen. Organisaties voor mensenrechten in Zuid-Korea schatten dat er ruim 400 politieke gevangenen in het land zijn. Amnesty International heeft een lijst van 44 politieke gevangenen, van wie er nu 21 worden vrijgelaten, danwel strafvermindering krijgen.

Een aantal van de politieke gevangenen is achter de tralies gezet wegens een bezoek aan het communistische Noord-Korea, anderen zijn gestraft voor activiteiten in de vakbeweging. Elke verdenking van communistische activiteit of steun aan Noord-Korea is onder de strenge veiligheidswetten van het land genoeg voor arrestatie. President Kim Dae-jung behoorde ooit zelf ook tot de politiek veroordeelden en dit gegeven zal een belangrijke rol hebben gespeeld in het vandaag genomen besluit.

De zoon van de vorige president en zakenlieden die het afgelopen jaar betrokken waren bij het corruptieschandaal rond het inmiddels failliete bedrijf Hanbo, krijgen geen amnestie. De reden is dat “die zaak juist een van de oorzaken is van de huidige economische crisis”, aldus minister van Justitie, Park Sang-cheon. De bedoeling van de amnestie is juist om “als natie een sprong voorwaarts te nemen om de huidige moeilijkheden te overwinnen, en democratie en welvaart te bereiken”, aldus Park.