Minder kavels 'zelf bouwen'

Het aanbod van beschikbare bouwgrond voor particuliere woningen (woningen, die in eigen beheer worden gebouwd) is dit jaar sterk gedaald. De prijs, die voor de bouwgrond betaald moet worden is aanzienlijk gestegen.

Uit de voorlopige conclusies van de jaarlijkse inventarisatie van beschikbare bouwgrond voor particuliere woningbouw van Bouwcentrum Expo blijkt dat het landelijk gemiddelde voor de grondprijzen is gestegen van 200 gulden per m in 1997 tot 250 gulden per m in 1998. In totaal zijn er in het hele land nog 234 gemeenten, die bouwgrond voor particulieren verkavelen. Vorig jaar waren er nog 342 gemeenten met beschikbare bouwgrond.

In het westen van Nederland is het bouwen van een eigen vrijstaande woning bijna niet meer mogelijk. In Zuid-Holland zijn slechts 19 gemeenten, in Utrecht nog 10 gemeenten met beschikbare bouwgrond. Veel van de kavels worden alleen uitgegeven aan eigen economisch gebonden inwoners en door middel van loting toegewezen. De gemiddelde prijs in Zuid-Holland en Utrecht bedraagt respectievelijk 443 en 550 gulden per m2.

[Bron: Bouwcentrum Expo; tel: (010) 243 36 00; brochure Bouwgrond 1998 verschijnt in April]