Meer woningen met drie kamers

Nieuwe woningen worden groter en kleiner. Medio jaren tachtig vormden de vijfkamerwoningen zeven procent van de opgeleverde woningen; tien jaar later is dit aandeel gestegen tot elf procent.

Het aandeel van zeskamer woningen steeg van 1 naar 2 procent. Maar ook de driekamerwoning wordt meer gebouwd. In 1981 had nog veertien procent van de nieuwbouw drie kamers; in 1996 was dit gestegen tot 27 procent. Deze toename gaat ten koste van de vierkamerwoning.

[Bron: Index (CBS), februari]