Gesprek over kandidatuur ECB Duisenberg zit vast

LONDEN, 13 MAART. Een oplossing voor het conflict over het toekomstig presidentschap van de Europese Centrale Bank (ECB) is gisteren tijdens de Europese Conferentie in Londen geen stap dichterbij gekomen.

Frankrijk betwist de kandidatuur van de Nederlander Duisenberg en heeft als eigen kandidaat zijn president van de centrale bank naar voren geschoven.

Premier Kok zei gisteren dat het duidelijk is “dat Frankrijk heel nadrukkelijk aan zijn voorkeur vasthoudt”. Ook Nederland is volgens Kok niet van plan een concessie te doen. “Niet als eerste en ook niet als tweede.” Over de voorzitter van de ECB moet met unanimiteit worden besloten.

Pas na de regionale verkiezingen zondag in Frankrijk is er volgens Kok eventueel enige beweging te verwachten van Franse zijde. Maar hij zei niet uit te sluiten dat er pas een oplossing komt nadat in het weekeinde van 2 mei is besloten welke landen meedoen met de gemeenschappelijke munt, de euro. Hij ontkende dat zijn eigen opstelling iets met de verkiezingen heeft te maken. “Duisenberg heeft een uitstekende reputatie en geniet brede steun als kwaliteitskandidaat”, aldus Kok. Tijdens het Benelux-overleg gisteren voorafgaand aan de conferentie hebben België en Luxemburg nog eens hun steun voor Duisenberg uitgesproken.

De discussie over het voorzitterschap van de ECB ligt op het niveau van regeringsleiders. Daarom was verwacht dat het aan de orde zou komen in de marge van de Europese Conferentie, waar de Nederlandse, Franse en Duitse staats- en regeringsleiders elkaar zouden treffen. Kok zei gisteren “fragmentarisch” te hebben gesproken met Kohl en Chirac over het ECB-voorzitterschap.