'Geen onafhankelijkheid'; Servië: alleen autonomie voor Kosovo

BELGRADO, 13 MAART. De Joegoslavische vice-premier Zoran LiliEÉc, heeft gisteren gezegd dat de Servische autoriteiten bereid zijn Kosovo de “hoogste graad van autonomie” te verlenen.

Hierbij zouden het handvest van de Verenigde Naties, de akkoorden van Parijs en Helsinki en de minderhedenconventie van de Raad van Europa het kader moeten vormen. Hij onderstreepte dat er geen sprake kan zijn van onafhankelijkheid voor Kosovo, dat nu een provincie van Servië is. Servië vormt samen met Montenegro van de Joegoslavische federatie.

De woordvoerder van de SPS, de partij van de Joegoslavische president MiloviEÉc, zei gisteren dat Servië het probleem van Kosovo zal oplossen zonder internationale bemiddelaar. Hiermee wees Belgrado de door de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) voorgestelde bemiddeling door Felipe González, de oud-premier van Spanje, van de hand. De Albanezen in Kosovo weigeren te onderhandelen zonder de aanwezigheid van een derde partij.

Net als gisteren boycotten Albenese politieke leiders in Pristina vandaag gesprekken met onderhandelaars van de Servische regering over een oplossing van de crisis. Volgens de Servische vice-premier Ratko MarkoviEÉc hebben de Albanezen er bezwaar tegen gemaakt dat de Servische onderhandelingsgroep niet de Joegoslavische federale regering vertegenwoordigt. “Het standpunt van de Servische regering is dat Kosovo deel uitmaakt van Servië en een Servische interne aangelegenheid is”, aldus MarkoviEÉc. “De regering van Servië blijft volledig openstaan voor discussie op ieder moment en op iedere plaats op het grondgebied van Servië.” Anders dan gisteren hadden de Serviërs deze keer persoonlijke uitnodigingen gestuurd aan Albanese leiders.

De secretaris-generaal van de VN, Kofi Annan, zal de VN-Veiligheidsraad voorstellen het mandaat voor de VN-vredesmacht in Macedonië te verlengen. Hij verklaarde dit na overleg met de Amerikaanse president Clinton over de crisis in Kosovo. De VN-troepenmacht in Macedonië telt zevenhonderd soldaten, van wie de helft Amerikanen. Het VN-mandaat voor deze troepen loopt af op 31 augustus. Macedonië, waar etnische Albanezen 15 procent van de bevolking uitmaken, grenst aan de Servische provincie Kosovo.

De Hoge Commissaris van de VN voor de Vluchtelingen, Mary Robinson, heeft de Joegoslavische president MiloviEÉc gevraagd een VN-rapporteur in Kosovo toe te laten. Deze zou verslag moeten uitbrengen voor de VN-Commissie voor de Rechten van de Mens die van 16 maart tot 24 april in Genève bijeenkomt.

De tweede man van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, Strobe Talbott, reist volgende week naar de Balkan voor ontmoetingen in Albanië, Bulgarije, Roemenië, Macedonië en Slovenië. Hij gaat overleggen over de beveiliging van hun grenzen ewn de VS willen daarbij helpen. Dat zou moeten voorkomen dat een eventueel conflict in Joegoslavië zou overslaan naar de omliggende landen. Een van de Amerikaanse opties is uitbreiding van de VN-vredesmacht in Macedonië. Een andere mogelijkheid is steun en training geven via het Partnerschap voor Vrede. “Dat is op dit moment in discussie”, zei de woordvoerder van het State Department gisteren. Volgens hem zoeken de VS “naar de juiste mix van vermogens en missies”.

De Verenigde Staten beschuldigden de Servische politie gisteren van etnische zuiveringen in Kosovo en noemden de onderhandelingsmissie die Servië gisteren naar Kosovo stuurde een “een propaganda-oefening” en “onacceptabel”. (AFP, Reuters)