Fictie; pas verschenen; vertaald

Rosetta Loy: Het woord jood. Vert. Tine Riegen en Anna Maria Domburg, Meulenhoff, 143 blz. ƒ 29,90

Persoonlijke herinneringen van de Italiaanse schrijfster Rosetta Loy (1931) aan de jaren dertig. Margot Poll over Chocola bij Hanselmann, Loy's roman die vorig jaar in Nederlandse vertaling uitkwam: 'Loy heeft eerder bewezen een groot verteller van familiegeschiedenissen te zijn.' (Boeken 15-8-97)