Fictie; pas verschenen

W. Walraven: Modjokerto in de motregen. KITLV Press, 158 blz. ƒ 19,90

Vierentwintig reisimpressies van journalist Willem Walraven (1887-1943) waarin hij verslag doet van de verschillende reizen die hij over Java en Madoera maakte en die eind jaren dertig verschenen in De Indische Courant. Onder redactie van Gerard Termorshuizen en Frans Okker.