F. Springer

Kandy, het nieuwe boek van F. Springer, heeft ook waarde voor andere lezers dan gepensioneerden, lotgenoten van de schrijver en mensen die speciaal geïnteresseerd zijn in Nederlands-Indië, de Tweede Wereldoorlog en de repatriëring. In dit opzicht ben ik het dus oneens met wat Arnold Heumakers in Boeken (6 maart) beweerde over Springers novelle.

In de literatuur wordt de inhoud van een werk soms niet alleen gedefiniëerd door de gebeurtenissen of het verhaal. Zoals vaker bij Springer is in Kandy datgene van belang wat eronder, in de diepte verborgen, is. Dit boek zou de lezer kunnen prikkelen tot het stellen van existentiële vragen. Wat is van waarde? Wat is succes? In hoeverre is mijn leven zinvol geweest, en voor wie? Is het dit soort vragen dat tot weemoed stemt? Kan ik nog hopen op een zinvol bestaan? Deze en andere kwesties houden de gepensioneerde hoofdpersoon Fergus Steyn bezig. We kunnen zijn gedachte volgen en zijn gevoelens begrijpen, wanneer hij in zijn herinnering als jongen van veertien naar het kamp Kandy gaat en wanneer hij als man op leeftijd de jongens en het meisje van weleer - nu allen welgesteld - na een halve eeuw weer ontmoet. Het vermeldenswaardige uit het leven van deze personen wordt in het boek met slechts enkele zinnen adequaat weergegeven.

Niets berust in dit werk op toeval. Alle elementen hebben hun plaats en functie in overeenstemming met de leeftijd van Steyn. Het ontwaren van Springers thema's en de subtiele wijze waarop vele zinnige dingen gezegd worden, kunnen het lezen van dit boek tot een plezierige en boeiende ervaring maken.

Heden ten dage lopen sommige lezers vooral warm voor spannende boeken, vol dramatische gebeurtenissen en persoonlijke belevenissen ontleend aan het leven van de auteur zelf. In Kandy ontmoeten wij een schrijver die essentiële vragen over de kwaliteit van het leven blijft stellen.

    • Nina Sirakova