EUROJEUGD

Voor een gehoor van Leidse studenten betoogde premier Kok afgelopen maandag dat de EMU-wannabees zich niet alleen moeten richten op het halen van de toelatingscriteria voor de deelname aan de Economische en Monetaire Unie. In het Academiegebouw aan het Rapenburg benadrukte hij dat de politieke prioriteit moet uitgaan naar het terugdringen van de “onaanvaardbaar hoge werkloosheidscijfers” in de Europese Unie.

“De coördinatie van het nationale werkgelegenheidsbeleid is een noodzakelijk complement op de monetaire en economische beleidsintegratie.” De premier stelde vast dat de discussie over de euro een breder karakter begint te krijgen. Het zijn niet meer alleen politici, professoren en bankiers die begrijpen dat zij de gevolgen ervan zullen ondervinden. Steeds meer gewone burgers raken geïnteresseerd. Het grote aantal aanwezigen in Leiden en de kwaliteit van de vragen leken Koks stelling te bevestigen.

    • Mathijs Smit