...EN SCHOLIEREN

Neerscholten had wellicht het middelbaar onderwijs moeten aanschrijven. Klas 5 VWO van het Haags Montessori Lyceum organiseerde deze week een forum over Europa met sprekers uit de politieke en academische wereld. Net als in Leiden was de belangstelling groot en het niveau van de vragen hoog.

Naast drugs-, vreemdelingen- en milieubeleid kwam de euro aan bod. Tweede Kamerlid Enric Hessing (VVD) constateerde dat er tot nu toe “verrekt weinig gedebatteerd wordt over de euro”, maar zag daarin geen reden om van de euro af te zien of de invoering uit te stellen.

Volgens Herman Beekers, partijbestuurder van de Socialistische Partij, creëert de EMU een paradijs voor het bedrijfsleven. De EU moet zich bezighouden met haar “sociale gezicht”. Volgens Beekers ondervonden veel mensen de negatieve gevolgen van de bezuinigingen die nodig waren om de EMU-criteria te halen. De SP wil een referendum. “En ons stemadvies zou zijn: niet doen.”

Kamerlid Bob van den Bos van D66 - een partij die te boek staat als voorstander van referenda - liet weten in dit geval tégen een volksstemming te zijn. “Daarvoor is het nu te laat. De beslissingen zijn genomen.”

Berend Jan van den Boomen (PvdA) gooide het over een andere boeg. Volgens hem is Europese integratie de enige mogelijkheid om het sociale gezicht van Europa te waarborgen. De “economische machten” zijn immers allang internationaal actief. Nationale beleidsmakers zijn niet meer in staat daar weerstand tegen te bieden. De bezwaren van Eurocommissaris Van Miert (mededinging) tegen de fusieplannen van Reed Elsevier en Wolters Kluwer zag Van den Boomen als bewijs van zijn gelijk.

Na drie uur discussiëren vroeg een scholiere zich af hoe het mogelijk is dat de EMU van start gaat terwijl er nog zoveel meningsverschillen bestaan. “Zelfs hier kunnen jullie het niet eens worden.” (MS)

    • Mathijs Smit