'De kussen zijn niet meer naar uw smaak'

ROTTERDAM, 13 MAART. Van de schrijver Eddy du Perron (1899-1940) zijn eind vorig jaar ruim 130 brieven teruggevonden die hij schreef aan Clairette Edmée Amine Petrucci, zijn 'eerste grote liefde'. De brieven werden gevonden in een kist die na het overlijden van Petrucci bij haar dochter in Brussel was terechtgekomen. De dochter overhandigde de brieven, alsmede de handschriften van 26 gedichten van Du Perron en een album met verschillende onbekende foto's van Du Perron, aan Kees Snoek en Ronald Spoor, redacteuren van Du Perrons verzamelde Brieven.

Petrucci was de 'eerste grote liefde' van Du Perron, die na zijn jeugd in Indië te hebben doorgebracht in augustus 1921 in Europa was gearriveerd. Hij had zich ten doel gesteld in Europa het 'echte leven' te leren kennen, om zo zijn ontluikend schrijverschap te voeden èn de ideale, gecultiveerde Europese vrouw te vinden aan wier zijde hij tot 'grootse daden' in staat zou zijn.

Clairette Petrucci leerde hij in het najaar van dat jaar kennen. Op 3 januari 1922 stuurde hij haar zijn eerste brief, in het Frans, een enigszins onbeholpen epistel vol fouten waarop Petrucci hem moet hebben gewezen, want in de volgende brief verontschuldigt hij zich ervoor. In de 130 brieven, kaarten en kattebelletjes die volgen kan niet alleen de progressie in Du Perrons Frans worden gevolgd, maar ook de ontwikkeling van hun relatie. Zijn liefde voor Clairette bleef onbeantwoord, zij wenste hem als niet meer dan een goede vriend te beschouwen, tot verdriet van Du Perron: “Ik streel u de handen, eindigend met een ferme handdruk, want de kussen zijn niet meer naar uw smaak.” Op 4 december 1923 trouwde Petrucci met de Brusselse beeldhouwer Marcel Wolfers; op 28 december schrijft Du Perron haar in zijn laatste brief: 'Ik verafschuw uw vrienden met al mijn kracht, op dit moment, en zonder ze te hebben gezien (...) als uw vrienden één lichaam hadden, zou ik 'De Tuin der Folteringen' herlezen om er de meest afgrijselijke martelingen in te vinden om dat lichaam te doen bezwijken.” Petrucci en Du Perron hebben elkaar daarna waarschijnlijk nog wel gezien.

Vóór deze vondst waren slechts vijf brieven van Du Perron aan de familie Petrucci bekend, drie aan Clairette en twee aan haar moeder. Het is de bedoeling dat de 'nieuwe' brieven in deel 10 komen van Du Perrons verzamelde Brieven, dat waarschijnlijk eind 1999 verschijnt.