Correcties & Aanvullingen

Den Bosch

In het Profiel-artikel 'De boeren' blijven de sterksten in de stad (in de krant van donderdag 5 maart, pagina 19) staat de uitspraak: “Rosmalen is als bruid verkocht aan Den Bosch. Als familie van de bruid willen we nog één keer rondom haar gaan staan, om extra aandacht te geven.” Deze uitspraak staat niet, zoals vermeld, in een open brief van een aantal Rosmalense prominenten aan hun dorpsgenoten. De uitspraak is gedaan in een vraaggesprek met het Brabants Dagblad.

Wachtlijsten

In het artikel Organiseer hulpverlening rond patiënt (in de krant van donderdag 12 maart, pagina 3) wordt gemeld dat voor het wegwerken van de wachtlijsten jaarlijks 150 miljoen gulden nodig zou zijn. Dit moet 125 tot 135 miljoen gulden zijn.