China van plan convenant burgerrechten te tekenen

PEKING, 13 MAART. China is van plan het VN-convenant over burgerlijke en politieke rechten te ondertekenen. Vertrekkend minister van Buitenlandse Zaken, Qian Qichen, heeft dat gisteren gezegd. China heeft in het verleden vaak gezegd dat de internationale overeenkomst ingaat tegen 's land nationale wetgeving. In oktober ondertekende China het convenant van economische, sociale en culturele rechten. Het Chinese parlement heeft het echter nog niet geratificeerd.

De Chinese grondwet voorziet in de vrijheid van meningsuiting, vergadering en religie, maar in de praktijk worden deze rechten beperkt middels wetten en regels, waarvan sommigen niet openbaar zijn. Het communistisch leiderschap heeft herhaaldelijk verklaard dat de 1,2 miljard Chinezen allereerst zijn gediend met rechten van economische aard. Voorts is het van mening dat ieder land eigen definities mag hanteren voor hetgeen de rechten van de mens praktisch inhouden.